Rejestracja czasu pracy

Rejestracja Czasu Pracy to moduł wspomagający zarządzanie personelem i czasem pracy. Pozwala na tworzenie kalendarzy czasu pracy, harmonogramów pracy, a poprzez dane pochodzące z rejestratorów czasu pracy lub czytników kart zbliżeniowych umożliwia interpretację i weryfikację czasu pracy.

Ogromne możliwości analityczne proponowanego przez nas rozwiązania wspierają zarządzanie na wszystkich szczeblach od Członków Zarządu do brygadzisty/mistrza.

Kreator raportów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wbudowaliśmy
do Skalfi.net narzędzia pozwalające na samodzielne wydobywanie
z bazy danych potrzebnych informacji oraz tworzenie raportów
i analiz, których nie ma w standardowej wersji oprogramowania.

Infomat

W połączeniu z dodatkowym modułem Infomat i/lub WWW możemy oddać w ręce pracowników możliwość samodzielnego wypełniania i wysyłania wniosków urlopowych, ich zatwierdzanie przez osoby nadrzędne oraz sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany. Usprawnia to przepływ informacji, zmniejsza obciążenie pracą w dziale kadrowym i zmniejsza ilość papierowych wniosków  przy jednoczesnej pełnej kontroli nad Pracownikiem.
 

Zegary pracownicze

Uzupełnieniem systemu RCP są dedykowane zegary pracownicze, które oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wskazywanie czasu zgodnego
systemem RCP, pozwalają również na sterowanie sygnałem dźwiękowym (początek i koniec zmiany, przerwa socjalna itp.).

Oprócz tego zegar może działać również jako licznik osób w strefie spełniając funkcję wspomagania systemu p-poż.

Skalfi.net

Skalfi.net to stworzona przez nas platforma programowa wspomagająca zarządzanie czasem (Rejestracja Czasu Pracy) oraz bezpieczeństwem
(Kontrola Dostępu) w Przedsiębiorstwie składająca się z dedykowanych modułów.
Struktura modułowa pozwala na idealne dopasowanie się do potrzeb i wymagań Klienta, gdzie każdy z modułów zabezpiecza konkretne procesy i pozwala
na spersonalizowane połączenie dowolnych elementów systemu.

Przy tworzeniu Skalfi.net postawiliśmy na pełne bezpieczeństwo i skalowalność bazy danych dlatego też wykorzystujemy bazę danych Microsoft SQL.
Nasze oprogramowanie działa w architekturze Klient- Serwer oraz w architekturze trójwarstwowej (web).
 

Moduł Delegacja

Moduł delegacji ułatwia wystawianie delegacji oraz pozwala je w prosty sposób zatwierdzać przez przełożonych.

Do działania modułu delegacji potrzebny jest moduł web. Pracownik może wejść w delegacje i od razu widzi wszystkie delegacje jakie dodał oraz ich status. Pracownik może kliknąć u góry ekranu w przycisk dodaj delegację i wypełnić poniższy formularz, gdzie ręcznie wpisuje miejscowości (podpowiadają się miejscowości z ostatnich wyjazdów), wypełnia daty i sposób transportu. Po czym dodaje delegacje.

Gdy liczy się czas