Rejestracja czasu pracy

Wielu właścicieli przedsiębiorstw na co dzień mierzy się z problemem efektywności wykonywania obowiązków przez swoich podwładnych. Niezależnie od tego czy w firmie zatrudnionych jest kilku, czy kilkudziesięciu pracowników, kontrola zadań im powierzonych staje się misją praktycznie nierealną do wykonania. Jednak istnieje rozwiązanie, które może przyczynić się do wyżej wymienionego celu. Rejestracja Czasu Pracy to moduł wspomagający zarządzanie personelem i czasem wykonywania obowiązków służbowych. Pozwala na tworzenie kalendarzy i harmonogramów czasu pracy oraz ich wykonywania, a oprogramowanie, dzięki wykorzystaniu danych pochodzących z rejestratorów lub czytników kart zbliżeniowych umożliwia interpretację i weryfikację czasu pracy

Jakie możliwości daje Ci rejestracja czasu pracy?

Oferowany przez nas system przekaże Ci informacje o rozpoczęciu pracy Twoich podwładnych, a także na temat tego, kiedy zakończyli oni wykonywać swoje obowiązki. Ponadto odnotowane zostaną wszystkie przerwy, jak i również wyjścia służbowe oraz prywatne. Korzystając z przygotowanego przez nas rozwiązania, otrzymasz jasne i przejrzyste raporty odnośnie spóźnień swoich podwładnych czy też dotyczące wyliczonych nadgodzin. System pomoże Ci również w planowaniu urlopów oraz wyznaczaniu zastępstw. Dzięki temu znacznie bardziej efektywnie będziesz mógł zarządzać swoją kadrą, a zaoszczędzony w ten sposób czas możesz przeznaczyć na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Koniec z papierowymi listami obecności! Postaw w swojej firmie na nowoczesność

Od czasu pojawienia się RODO, wszystkie dane osobowe pracowników (w tym imię i nazwisko) są tzw. Danymi wrażliwymi, przez co powinny być w szczególności chronione. Temu procesowi nie sprzyja papierowa dokumentacja, gdyż na ogół nawet przypadkowe osoby mogą mieć do nich dostęp. Rejestracja czasu pracy to system, który pozwoli Ci całkowicie zrezygnować z papierowych list obecności, zminimalizować ilość fizycznej dokumentacji, a także zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Bezpieczeństwo tajemnic firmy to podstawa

Proponowany przez nas system rejestracji czasu pracy to nie tylko skuteczne narzędzie do weryfikacji czasu, jaki poświęcają podwładni na wykonywanie obowiązków służbowych, ale dzięki rozbudowaniu o system Kontroli Dostępu, także system pozwalający na odpowiednie zabezpieczenie tajemnic firmy. Wiele przedsiębiorstw zmaga się bowiem z problemem wstępu nieupoważnionych osób do miejsc, w których de facto nie powinni się znajdować. Urządzenia takie jak czytniki kart zbliżeniowych (lub czytnik biometryczny) pozwolą na przydzielenie dostępów do pomieszczeń jedynie podwładnym, którzy zostali do tego upoważnieni.

Ogromne możliwości analityczne proponowanego przez nas rozwiązania wspierają zarządzanie kadrą na wszystkich szczeblach od Członków Zarządu do brygadzisty/mistrza.

Kreator raportów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wbudowaliśmy
do Skalfi.net narzędzia pozwalające na samodzielne wydobywanie
z bazy danych potrzebnych informacji oraz tworzenie raportów
i analiz, których nie ma w standardowej wersji oprogramowania.

Infomat

W połączeniu z dodatkowym modułem Infomat i/lub WWW możemy oddać w ręce pracowników możliwość samodzielnego wypełniania i wysyłania wniosków urlopowych, ich zatwierdzanie przez osoby nadrzędne oraz sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany. Usprawnia to przepływ informacji, zmniejsza obciążenie pracą w dziale kadrowym i zmniejsza ilość papierowych wniosków  przy jednoczesnej pełnej kontroli nad Pracownikiem.
 

Zegary pracownicze

Uzupełnieniem systemu RCP są dedykowane zegary pracownicze, które oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wskazywanie czasu zgodnego
systemem RCP, pozwalają również na sterowanie sygnałem dźwiękowym (początek i koniec zmiany, przerwa socjalna itp.).

Oprócz tego zegar może działać również jako licznik osób w strefie spełniając funkcję wspomagania systemu p-poż.

Skalfi.net

Skalfi.net to stworzona przez nas platforma programowa wspomagająca zarządzanie czasem (Rejestracja Czasu Pracy) oraz bezpieczeństwem
(Kontrola Dostępu) w Przedsiębiorstwie składająca się z dedykowanych modułów.
Struktura modułowa pozwala na idealne dopasowanie się do potrzeb i wymagań Klienta, gdzie każdy z modułów zabezpiecza konkretne procesy i pozwala
na spersonalizowane połączenie dowolnych elementów systemu.

Przy tworzeniu Skalfi.net postawiliśmy na pełne bezpieczeństwo i skalowalność bazy danych dlatego też wykorzystujemy bazę danych Microsoft SQL.
Nasze oprogramowanie działa w architekturze Klient- Serwer oraz w architekturze trójwarstwowej (web).
 

Moduł Delegacja

Moduł delegacji ułatwia wystawianie delegacji oraz pozwala je w prosty sposób zatwierdzać przez przełożonych.

Do działania modułu delegacji potrzebny jest moduł web. Pracownik może wejść w delegacje i od razu widzi wszystkie delegacje jakie dodał oraz ich status. Pracownik może kliknąć u góry ekranu w przycisk dodaj delegację i wypełnić poniższy formularz, gdzie ręcznie wpisuje miejscowości (podpowiadają się miejscowości z ostatnich wyjazdów), wypełnia daty i sposób transportu. Po czym dodaje delegacje.

Gdy liczy się czas