Grade

Podczas konfigurowania systemów kontroli dostępu istotną kwestią jest dobór urządzeń do wymagań norm europejskich, które zdefiniowały klasy bezpieczeństwa, i tak norma PN-EN 50133-1: 2000 opisuje 4 klasy (Grade) urządzeń:

GRADE I – instalacje o niskim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał niewielką wiedzę o systemach i będzie dysponował podstawowymi ogólnodostępnymi narzędziami.

GRADE II – instalacje o niskim lub średnim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał podstawową wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował szeroką gamą narzędzi ogólnodostępnych.

GRADE III – instalacje o średnim lub wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał dobra wiedzę na temat systemów oraz będzie dysponował dostępem do specjalistycznych narzędzi.

GRADE IV – instalacje o wysokim stopniu ryzyka, gdzie potencjalny intruz będzie miał pełną wiedzę o systemach, będzie dysponował szeroka gamą specjalistycznych narzędzi jak również będzie potrafił dokładnie zaplanować swoje działanie

Norma omawia ponadto czas działania urządzeń w razie braku zasilania sieciowego:

 

 

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

Czas działania na akumulatorze A (godziny)

12

12

24

24

Czas działania na akumulatorze B (godziny)

24

24

120

120

 

A - zasilanie sieciowe + akumulatory ładowane

B - zasilanie sieciowe + akumulatory nieładowalne (bateria)

 

Opisane zostały również konieczne do utrzymania sprawności działania systemu przeglądy:

 

 

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

Przegląd (rok)

1

2

2

2

Serwis (rok)

0

1

1

2

 

Powstała w ten sposób klasyfikacja została uzupełniona o normę środowiskową PN-EN50130-5: 2002, która określa środowisko pracy urządzeń, gdzie:

Klasa I – określa urządzenia stosowane w pomieszczeniach o stałej kontrolowanej temperaturze

Klasa II – określa urządzenia stosowane w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie jest kontrolowana

Klasa III – określa urządzenia stosowane na zewnątrz, ale osłoniętego przed czynnikami atmosferycznymi

Klasa IV – określa urządzenia stosowane na zewnątrz w przestrzeni nieosłoniętej.

Przypominamy również, że wszystkie urządzenia wykorzystywane w systemach kontroli dostępu, jeśli system ma spełniać wymagania normy, muszą posiadać certyfikat na określonym poziomie.

“Gdy wymagasz więcej”