Bilans energetyczny systemu kontroli dostępu

zestaw skd30 skrzynka

System skalfi.net wymaga określonego rodzaju zasilania. Jest ono realizowane za pomocą zespołu urządzeń, w skład których wchodzą:

  • Zasilacze, zapewniające zasilanie podstawowe oraz przełączanie zasilania na rezerwowe źródło (bufor) w przypadku zaniku zasilania głównego, kontrolę ładowania i obsługę rezerwowego źródła prądu
  • Baterii (akumulatora), chemicznego źródła energii w postaci akumulatorów żelowych.

 

 

/schemat_zasilania_przejscie_kd

 

Rys. Schemat zasilania buforowego

 

 

 

Zastosowane w systemie skalfi.net akumulatory mają pojemność 7Ah. Całkowite obciążenie prądowe poszczególnych urządzeń wygląda następująco:

  • Kontroler (SK26, SK30, SK31)  250mA maksymalnie
  • Czytnik SCU100Hv2, SCU200UHv1  150mA maksymalnie
  • Zwora elektromagnetyczna 270kg Yale  460mA
  • Elektrozaczep rewersyjny Yale   180mA
  • Czujnik ruchu 18mA

 

Typowy punkt kontroli dostępu składający się z dwóch czytników, elementu zaporowego (zwora lub zaczep) oraz czujnika ruchu ma pobór prądu liczony wg wzoru:

 

 

Q = K + C + UZ + IR

 

gdzie:

Q – całkowity prąd danego punktu KD/SSWiN

K – prąd zasilania kontrolera

C – prąd zasilania czytników (wejście + wyjście)

UZ – prąd zasilania urządzenia zaporowego, przyjęto 460mA

IR – prąd zasilania czujnika ruchu

 

Q = 250mA + 2 x 150mA + 460mA + 18mA =  1028 mA

 

Przy zastosowanych akumulatorach (7Ah) czas podtrzymania buforowego będzie wynosił ok 7 godzin i będzie się zmniejszał wraz z ich zużyciem.

 

 

“Gdy wymagasz więcej”