Produkty

Rejestrator SR200

to najnowszy model wśród naszych produktów. Rejestrator jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie odczytem identyfikatorów zbliżeniowych ( kart, breloków ). Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i szerokim wachlarzem możliwości konfiguracyjnych. Przyciski funkcyjne jak w smartfonie - na kolorowym, pojemnościowym ekranie dotykowym.

Rejestrator czasu pracy SR110

Rejestrator jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie odczytem identyfikatorów zbliżeniowych (kart, breloków). Zawiera dwa osobne czytniki – wejście/wyjście, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez pracownika zbliżającego identyfikator. Posiada także przycisk aktywujący rejestrację wejść/wyjść służbowych. Dodatkowo mieszczą się w nim cztery guziki funkcyjne, które można dowolnie zaprogramować.

Rejestrator czasu pracy SR100

Jest podstawowym urządzeniem systemu rejestracji czasu pracy. Jego zadaniem jest zarządzanie odczytem identyfikatorów zbliżeniowych (kart, breloków). Zawiera dwa osobne czytniki – wejście/wyjście, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przez pracownika zbliżającego identyfikator. Posiada także przycisk aktywujący rejestrację wejść/wyjść służbowych. Czytelny wyświetlacz wskazuje bieżący czas systemowy.

Rejestrator SR-300 to rozszerzona o nowe funkcje wersja modelu SR-200. Rozbudowana między innymi o kamerę mogącą rejestrować obraz w rozdzielczości FULL HD, a także zmodyfikowany interface, dostosowany do funkcjonalności nowego modelu.

Kontroler SK 50

jest elementem rozszerzającym możliwości systemu kontroli i rejestracji czasu pracy dla systemu Skalfi.net, ale może również pracować jako samodzielne urządzenie. Głównym zadaniem kontrolera jest sterowanie i zarządzanie odczytem kart zbliżeniowych z czytników oraz zarządzanie czujnikami i przekaźnikami.

Kontroler SK30

jest podstawowym elementem systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, zadaniem kontrolera jest sterowanie i zarządzanie odczytem kart zbliżeniowych (identyfikatorów) z czytników oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu lub odmowie dostępu.

Zegary pracownicze z serii SZ

Zegar pracowniczy jest pomocniczym mechanizmem systemu rejestracji czasu pracy. Wskazuje bieżący czas systemowy (wspólny dla wszystkich urządzeń w systemie), według którego rozliczany jest czas pracy. Zegar, oprócz swojego podstawowego zadania, może także sterować sygnalizatorami akustycznymi, informując np. o przerwie socjalnej, końcu zmiany czy dnia pracy. Prosty montaż pozwala na umieszczenie zegara w dowolnym miejscu, np. w hali produkcyjnej, szatni, stołówce.

Centrala P.POZ SCP-03

zaliczana jest do urządzeń I klasy ochronności. Oznacza to, że należy jej używać tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Mogą to być przyłączenia do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN).

Zasilacz SKD50 to urządzenie, które znacząco ułatwia instalację systemu kontroli dostępu, dzięki swojemu wielofunkcyjnemu mechanizmowi. Składa się on m.in. z zasilacza buforowego, kontrolera SK50 i akumulatora.

Zasilacz SZB. Zasilacz z akumulatorem zamknięty w poręcznej obudowie. Służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń napięciem stałym 12V ±15% i prądem maksymalnym 2,2A. Wykorzystywany m.in. w systemach kontroli dostępu. Wewnątrz obudowy znajduje się mocowanie do montażu kontrolera SK30.

Zasilacz SKD30 to urządzenie, które znacząco ułatwia instalację systemu kontroli dostępu, dzięki swojemu wielofunkcyjnemu mechanizmowi.Składa się on m.in. z zasilacza buforowego, kontrolera SK30 i akumulatora.

Zasilacz SZB2v1

służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń napięciem stałym 12V ±15% i prądem maksymalnym 2,2A. Zasilany jest napięciem przemiennym 20÷22V z transformatora sieciowego.

Czytnik ST2 wraz z oprogramowaniem Skalfi.net stanowi uzupełnienie systemu rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dostępu KD. Służy do przyporządkowania pracownika do karty (breloka, zegarka). Dodatkowo czytnik ST2 może być wykorzystany do logowania do programu. Może także służyć autoryzacji operacji wykonywanych przez oprogramowanie jako wspomaganie lub zastąpienie hasła dostępu.

Czytnik ST3 wraz z oprogramowaniem Skalfi.net stanowi uzupełnienie systemu rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dostępu KD. Służy do przyporządkowania pracownika do karty (breloka, zegarka). Dodatkowo czytnik ST2 może być wykorzystany do logowania do programu. Może także służyć autoryzacji operacji wykonywanych przez oprogramowanie jako wspomaganie lub zastąpienie hasła dostępu.

SCU240 jest nowoczesnym, uniwersalnym czytnikiem wykorzystywanym w systemach identyfikacji zbliżeniowej (RFID). Obsługuje on wiele typów identyfikatorów (kart) oraz interfejsów komunikacyjnych, przez co może współpracować z najpopularniejszymi na rynku systemami.

Zaawansowany czytnik kart zbliżeniowych. Wyposażony w klawiaturę kodów PIN ze zmianą położenia cyfr. Stosowany w miejscach o wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa. Eliminuje możliwość pozyskania kombinacji klawiszy poprzez śledzenie klawiatury podczas wpisywania kodu.

 

 

Czytnik SCU- 200

jest nowoczesnym,
uniwersalnym czytnikiem kart
zbliżeniowych wykorzystywanym
w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.  Obsługuje on wiele typów kart oraz interfejsów komunikacyjnych, przez co może współpracować
z najpopularniejszymi na rynku
systemami.

Bramka obrotowa SBR-110E

posiada wbudowany rejestrator działający w oparciu o czytniki identyfikatorów (kart) zbliżeniowych. Współpracuje on z oprogramowaniem Skalfi.net integrując funkcjonalność kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Przy każdym wejściu/wyjściu pracownik ma możliwość kontroli czasu na wbudowanym zegarze. Można też użyć przycisków funkcyjnych do rejestracji.

“Gdy wymagasz więcej”