Zasilacz buforowy SZB2v1

Zasilacz SZB2v1 służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń napięciem stałym 12V ±15%  i prądem maksymalnym 2,2A. Zasilany jest napięciem przemiennym 20÷22V  z transformatora sieciowego. Kontroluje ładowanie i rozładowanie akumulatora. Funkcja START umożliwia ręczne załączenie zasilacza w trybie pracy  bateryjnej przy braku napięcia zasilania. Za pomocą wyjścia przekaźnikowego, sygnalizuje o zaniku napięcia zasilania. Stan pracy zasilacza sygnalizowany jest diodami LED.

“Gdy wymagasz więcej”