Centrala P.POŻ SCP-03

Centrala systemu oddymiania oraz sterowania bramą lub śluzą SCP-03

 
 
Centrala sterująca SCP-03 jest przeznaczona do:
- sygnalizacji pożaru wykrytego przez czujniki, ręczne ostrzegacze pożarowe, ręczne przyciski oddymiania oraz  zewnętrzne sygnały alarmowe.
- sterowania urządzeniami  przeciwpożarowymi (klapa oddymiająca, brama lub śluza przeciwpożarowa).
- przekazywania informacji o pożarze do zewnętrznych systemów alarmowych.
 
 

“Gdy wymagasz więcej”