Adres

PPUH Skalmex
ul. Boczkowska 7
Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

Telefon

Sekretariat Skalmierzyce:
+48 62 762 09 10
+48 691 360 031

Biuro Wrocław

+48 71 723 75 09

Dział Finansowy

+48 62 762 09 10 wew. 50

Zaopatrzenie

+48 62 762 09 10 wew. 1211

Logistyka

+48 62 762 09 10 wew. 38

Dział Handlowy
Zakładu Systemów

+48 62 762 09 10 wew. 107

Dział Handlowy
Zakładu Elektroniki

+48 62 762 09 10 wew. 49

Produkcja

+48 62 762 09 10 wew. 1210

Skontaktuj się z nami

“Gdy wymagasz więcej”