Centrala p.poż

Centrala systemu oddymiania oraz sterowania bramą lub śluzą SCP-03

Centrala P.POZ SCP-03

zaliczana jest do urządzeń I klasy ochronności. Oznacza to, że należy jej używać tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Mogą to być przyłączenia do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN).

“Gdy wymagasz więcej”