Adres

Skalmex sp. z o.o.
ul. Boczkowska 7
Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

Telefon

Sekretariat Skalmierzyce:
+48 62 762 09 10
+48 62 762 10 39
+48 62 594 03 70

Biuro Wrocław

+48 71 723 75 09
+48 691 360 031

Dział Finansowy

+48 62 762 09 10 wew. 50
+48 693 363 015

Zaopatrzenie

+48 62 762 09 10 wew. 46
+48 693 363 090

Logistyka

+48 62 762 09 10 wew. 38
+48 693 363 454

Dział Handlowy
Zakładu Systemów

+48 62 762 09 10 wew. 30
+48 693 363 484

Dział Handlowy
Zakładu Elektroniki

+48 62 762 09 10 wew. 48
+48 693 363 050

Produkcja

+48 62 762 09 10 wew. 29

Skontaktuj się z nami

“Gdy wymagasz więcej”